Platba za objednávku internetového obchodu kurzy.virtusia.sk

Prihlásenie na kurz je záväzné až po úhrade objednávky. Platbu je potrebné poukázať na náš účet do 14 dní odo dňa objednania kurzu, najneskôr však 3 dni pred termínom začatia kurzu.
Po odoslaní „Záväznej objednávky s povinnosťou platby“ v e-shope kurzov obdržíte na e-mail faktúru a všetky údaje potrebné k úhrade vašej objednávky.
Po pripísaní úhrady na náš účet vám zašleme e-mail s potvrdením prijatej platby.

Dátum aktualizácie: 27.4.2022